מבצעים בדלתות חמדיה

חודש מאי 2024

 

 

 

 


 

 תקנון מבצע "דלתות חמדיה " – מאי, הנחה על דלתות כניסה בדגמים נבחרים, ושדרוג דלת פנים

דלתות חמדיה בע"מ רשפים דלתות בע"מ (להלן: "חמדיה גרופ")

להלן תקנון מבצע "עד 22% הנחה ברכישת דלת כניסה מדגמים: אטלנטה, מנצ'סטר, שקד. וגם אפשרות לשדרוג דלת פנים אחת, ברכישת 4 דלתות פנים או יותר" (להלן: "המבצע"), שיחול באולמות התצוגה בתאריכים 08.05.2024 עד 31.05.2024

המבצע:

בתאריכים 8.5.24-31.5.24 יתקיים מבצע ייחודי הכולל:

 1. הנחה בגובה של עד 22% על דלתות כניסה מדגמים: אטלנטה, מנצ'סטר, שקד
 2. ברכישת 4 דלתות פנים ומעלה - אפשרות לשדרוג דלת חדר הורים (דלת אחת מתוך הארבע) – יחידה לדלת ULTRA QUIET (סיילנס) ללא תוספת תשלום

החרגות:

 • עד 22% הנחה ברכישת דלת כניסה (רשפים), מדגמים אטנלטה, מנצ'סטר, שקד.
 • ברכישה של 4 דלתות פנים ומעלה קיימת אפשרות לשדרוג דלת חדר הורים (דלת אחת מתוך הארבע) - יחידה לדלת Ultra Quiet (סיילנס) ללא תוספת תשלום (חמדיה).
 • ללא כפל מבצעים, מימוש הטבה אחת להזמנה.
 • ההתקנות בהתאם לאזורי האספקה הסדירים של חברת דלתות חמדיה.
 • המבצע לא חל על דיירי פרויקטים.
 • תוקף המבצע – לימי המבצע בלבד 05.2024 עד 31.05.2024

 

 1. ההטבה הינה ללקוחות במגזר הפרטי בלבד לרכישה באולמות התצוגה. יצוין כי חלק מהמוצרים המשתתפים במבצע אינם מוצגים ברצפת המכירה ו/או אינם מצויים במלאי ונדרשת הזמנה מיוחדת לצורך אספקתם.
 2. המבצע יחול בתאריכים 07.05.24 עד 31.05.24 ורק על מי שישלם במועד זה. החברה רשאית להאריך את תקופת המבצע או לקצרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הזמנות של לקוחות במסגרת המבצע שלא ישולמו במלואן עד ליום לא ייהנו ממימוש ההטבה וישולמו לפי המחירים הרגילים, והכל בכפוף לשיקול דעתה של החברה.
 3. המבצע יתקיים באולמות התצוגה של חמדיה גרופ בלבד (רשת דלתות חמדיה בע"מ ורשת רשפים דלתות בע"מ בלבד).
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין פרסומים אחרים כלשהם במדיה בקשר עם מבצע זה, יגברו הוראות תקנון זה.
 5. לא יינתן כפל מבצעים והנחות לרוכשים במסגרת המבצע, אלא אם צוין אחרת במפורש ובכפוף לשיקול דעת החברה בלבד.
 6. המבצע הינו עד גמר המלאי ו/או לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 7. הנהלת החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון והמבצע, על כל סעיפיו, לרבות הזכאות להצטרף למבצע, תקופת המבצע, הכול כפי שתמצא הנהלת החברה לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. מוסכם כי כל מחלוקת בעניין שלא הובהרה בתקנון תוכרע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה.
 9. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי עקב השתתפות במבצע.
 10. דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעות הנהלת החברה: הודעות הנהלת החברה בכל דבר ועניין הנוגע למבצע יעשו על ידי הנהלת החברה באופן ובדרך כפי שהנהלת החברה תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום במקום גלוי לעין בחנויות המשתתפות במבצע ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או בעיתון יומי ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או ברדיו ו/או במקום גלוי ליד הקופות בחנויות המשתתפות במבצע ו/או באחד מהם, לפי העניין והכל לפי בחירת הנהלת החברה, ייחשב כמספק ולקוח לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.
 11. בהשתתפות במבצע מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל האמור בו.
 12. עותק תנאי המבצע יהיו זמינים לעיון הציבור באולמות התצוגה.
 13. מקום השיפוט הייחודי בקשר עם תקנון זה יהיו בתי המשפט המוסמכים בעיר טבריה או בית שאן ובכל מקרה יחולו דיני מדינת ישראל.
 14. כתובת הנהלת החברה: קיבוץ חמדיה – ת.ד. 185 בית שאן מיקוד 1171101. טלפון: 04-6666600/11
 
 
 

 

 

מדיניות התקנה, הובלה ומדידה:

 

להלן מדיניות החברה באולמות התצוגה, בנושא, עד אשר יוגדר אחרת על-ידיה.

 

במסגרת הפעילות השוטפת, הצעות המחיר וההזמנות של החברה כוללות את עלויות כל הסעיפים: מדידה, הובלה והתקנה

 

החרגות:

 

 • ברכישת 4 דלתות פנים ומעלה, לא תהיה תוספת תשלום
 • ברכישת דלת פנים יחידה או שתיים – המחיר יכלול תוספת עלויות בהתאם למחירון החברה
 • ברכישת דלת כניסה מסוג "דור ביטחון" - נדרשת תוספת תשלום עבור מדידה, הובלה והתקנה
 • הכל בהתאם לאזורי האספקה הסדירים של החברה. התקנה באזורים מרוחקים כרוכה בתוספת עלות המשתנה בהתאם לאזור
 • אם ההזמנה מבוטלת לאחר ביצוע מדידה, תידרש תוספת תשלום בגין המדידה שהתבצעה 
 • הכל בכפוף לתקנון החברה ולשיקול דעתה של החברה

 

 

 


 

 

דלתות חמדיה היא החברה הוותיקה בישראל לדלתות פנים. הדלתות שלנו מיוצרות בישראל מחומרי הגלם האיכותיים ביותר בטכנולוגיות מתקדמות. מאות אלפי יחידות דיור, בפרויקטים קבלניים ובבתים פרטיים כבר נהנים מהדלתות שלנו.

קראו על דלת אקוסטית מבודדת רעשים בטכנולוגיית ULTRA QUIET

כל הפרטים על מחירים מיוחדים בדלתות חמדיה (תקנון):

ההטבה הינה ללקוחות במגזר הפרטי בלבד לרכישה באולמות התצוגה. יצוין כי חלק מהמוצרים המשתתפים במבצע אינם מוצגים ברצפת המכירה ו/או אינם מצויים במלאי ונדרשת הזמנה מיוחדת לצורך אספקתם.
המבצע יחול בתאריכים המצוינים ורק על מי שישלם במועד זה. החברה רשאית להאריך את תקופת המבצע או לקצרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הזמנות של לקוחות במסגרת המבצע שלא ישולמו במלואן עד ליום לא ייהנו ממימוש ההטבה וישולמו לפי המחירים הרגילים, והכל בכפוף לשיקול דעתה של החברה.
המבצע יתקיים באולמות התצוגה של חמדיה גרופ בלבד (רשת דלתות חמדיה בע"מ ורשת רשפים דלתות בע"מ בלבד).
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין פרסומים אחרים כלשהם במדיה בקשר עם מבצע זה, יגברו הוראות תקנון זה.
לא יינתן כפל מבצעים והנחות לרוכשים במסגרת המבצע, אלא אם צוין אחרת במפורש ובכפוף לשיקול דעת החברה בלבד.
המבצע הינו עד גמר המלאי ו/או לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
הנהלת החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון והמבצע, על כל סעיפיו, לרבות הזכאות להצטרף למבצע, תקופת המבצע, הכול כפי שתמצא הנהלת החברה לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
מוסכם כי כל מחלוקת בעניין שלא הובהרה בתקנון תוכרע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה.
החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי עקב השתתפות במבצע.
דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעות הנהלת החברה: הודעות הנהלת החברה בכל דבר ועניין הנוגע למבצע יעשו על ידי הנהלת החברה באופן ובדרך כפי שהנהלת החברה תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום במקום גלוי לעין בחנויות המשתתפות במבצע ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או בעיתון יומי ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או ברדיו ו/או במקום גלוי ליד הקופות בחנויות המשתתפות במבצע ו/או באחד מהם, לפי העניין והכל לפי בחירת הנהלת החברה, ייחשב כמספק ולקוח לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.
בהשתתפות במבצע מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל האמור בו.
עותק תנאי המבצע יהיו זמינים לעיון הציבור באולמות התצוגה.
מקום השיפוט הייחודי בקשר עם תקנון זה יהיו בתי המשפט המוסמכים בעיר טבריה או בית שאן ובכל מקרה יחולו דיני מדינת ישראל.
כתובת הנהלת החברה: קיבוץ חמדיה – ת.ד. 185 בית שאן מיקוד 1171101. טלפון: 04-6666600/11

 • כל המחירים המצוינים במבצעי הדלתות כוללים גם מע"מ, מדידה, הובלה והתקנה (אלא אם צוין אחרת).

  * המבצע ל-4 דלתות ומעלה אלא אם צוין אחרת.
  * ההתקנות בהתאם לאזורי האספקה הסדירים של חברת דלתות חמדיה.
  * התמונות להמחשה בלבד.

 

  


 

 

זה הזמן להתחדש עם דלתות פנים המתקדמות בישראל!  לפרטי חנויות המפעל

לקטלוג דלתות חמדיה

דלת נגד מים

דלת הזזה דלת לבנה שקטה

 

 

*6124 צרו איתנו  קשר